ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Thai Wellness and Travel เป็นเว็บไซต์จองกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมไทย ที่ได้รับการรับรองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อให้คู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์และเข้าร่วมได้รับการสนับสนุนให้มีอัตราปรากฏมากขึ้นบนแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงการลงทุนด้านการตลาดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ อาทิ ยอดจองกิจกรรมเพิ่มขึ้น 30% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 20% หลังคำนวณค่าใช้จ่ายจากการมอบส่วนลดแล้ว

ช่องทางการติดต่อ

กรอกเพื่อติดต่อเรา