พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ

การเข้าร่วมเป็นคู่ค้า
Thai Wellness and Travel

Thai Wellness and Travel เป็นเว็บไซต์จองกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมไทย ที่ได้รับการรับรองโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อให้คู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์และเข้าร่วมได้รับการสนับสนุนให้มีอัตราปรากฏมากขึ้นบนแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงการลงทุนด้านการตลาดที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ อาทิ ยอดจองกิจกรรมเพิ่มขึ้น 30% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 20% หลังคำนวณค่าใช้จ่ายจากการมอบส่วนลดแล้ว

คุณสมบัติและวิธีเข้าร่วม
Thai Wellness and Travel

  • ติดต่อสะดวก และสามารถรับการจองบนแพลตฟอร์มของเรา
  • คะแนนรีวิวภายใน 3 เดือนต้องมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5/5

หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้างต้น ท่านสามารถสมัครเข้าร่วม Thai Wellness and Travel ในแบบฟอร์มสมัครเพื่อเป็นคู่ค้า ซึ่งจะมีระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบโดยประมาณ 7-14 วัน

สมัครเพื่อเป็นคู่ค้า