แหล่งธรรมชาติ

แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย

ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา) ระดับความสำคัญ (แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่น) และที่ตั้งของแหล่งธรรมชาติ

ลำดับ ชื่อ ประเภท ความสำคัญ ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค
1เกาะสีชังเกาะแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่าเทววงษ์เกาะสีชังชลบุรีตะวันออก
2เกาะพีพีเล-เกาะพีพีดอนเกาะแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์อ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่ใต้
3เกาะหนู-เกาะแมวเกาะแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ่อยางเมืองสงขลาสงขลาใต้
4เกาะไข่ (เกาะตะรุเตา)เกาะแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เกาะสาหร่ายเมืองสตูลสตูลใต้
5เกาะเสม็ดเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองระยองตะวันออก
6เกาะมันนอกเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแกลงระยองตะวันออก
7เกาะมันในเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแกลงระยองตะวันออก
8เกาะไข่เกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปะทิวชุมพรใต้
9เกาะนาคาใหญ่เกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นถลางภูเก็ตใต้
10เกาะนาคาน้อยเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นถลางภูเก็ตใต้
11เกาะราชาใหญ่เกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองภูเก็ตใต้
12เกาะราชาน้อยเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองภูเก็ตใต้
13เกาะไม้ท่อนเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองภูเก็ตใต้
14เกาะลันตาน้อยเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเกาะลันตากระบี่ใต้
15เกาะสุกรเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปะเหลียนตรังใต้
16เกาะเชือกเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกันตังตรังใต้
17เกาะแหวนเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกันตังตรังใต้
18เกาะกระดานเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกันตังตรังใต้
19เกาะหลีเป๊ะเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองสตูลใต้
20เกาะเต่าเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีใต้
21เกาะนางยวนเกาะแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีใต้
22แก่งหลวงแก่งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านปินลองแพร่เหนือ
23แก่งสลัดไดแก่งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บุฝ้ายประจันตคามปราจีนบุรีตะวันออก
24แก่งฟ้าแก่งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
25แก่งคุดคู้แก่งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เชียงคานเชียงคานเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
26แก่งกะเบาแก่งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์โป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือ
27แก่งสะพือแก่งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์พิบูลมังสาหารพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
28แก่งตะนะแก่งแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์คำเขื่อนแก้ว โขงเจียมสิรินธร และ โขงเจียมอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
29แก่งซองกาเรียแก่งแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรีตะวันตก
30แก่งหินเพิงแก่งแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสะพานหินนาดีกาญจนบุรีตะวันตก
31แก่งอะฮงแก่งแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นไคซีเมืองบึงกาฬบึงกาฬตะวันออกเฉียงเหนือ
32ทุ่งบัวตอง (ดอยแม่อูคอ)ภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่อูคอขุนยวมแม่ฮ่องสอนเหนือ
33ดอยกองมูภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์จองคำเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเหนือ
34เขาสนภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์โกสัมพีเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรกลาง
35เขาแก้ว-เขาหน่อภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์กลาง
36เขาฆ้องชัยภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ป่าอ้อลานสักอุทัยธานีกลาง
37เขางูภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เกาะพลับพลาเมืองราชบุรีราชบุรีตะวันตก
38เขาเจ้าลายภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เขาใหญ่ชะอำเพชรบุรีตะวันตก
39เขาวัง (เพชรบุรี)ภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์คลองกระแซงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีตะวันตก
40เขาเต่าภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หนองแกหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
41เขาหินซ้อนภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เขาหินซ้อนพนมสารคามฉะเชิงเทราตะวันออก
42ผาเกิ้ง (ชัยภูมิ)ภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
43ผานกเค้าภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ผานกเค้าชุมแพขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
44ภูทอกภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาแสงศรีวิไลบึงกาฬตะวันออกเฉียงเหนือ
45ภูกระดึงภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ศรีฐานภูกระดึงเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
46ภูเรือภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หนองบัวภูเรือเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
47ภูหลวงภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่าศาลาภูเรือเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
48ภูผาเทิบภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือ
49ภูถ้ำพระ (มุกดาหาร)ภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือ
50ภูสิงห์ (กาฬสินธุ์)ภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์โนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือ
51ภูปอภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ภูปอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือ
52ภูผาผึ้ง (สะพานหิน)ภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือ
53ผาน้ำย้อยภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ผาน้ำย้อยหนองพอกร้อยเอ็ดตะวันออกเฉียงเหนือ
54ภูถ้ำพระ (ยโสธร)ภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์กุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธรตะวันออกเฉียงเหนือ
55ภูกระโดงภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เสม็ดเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์ตะวันออกเฉียงเหนือ
56ภูพนมรุ้งภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ตะวันออกเฉียงเหนือ
57ภูพระอังคารภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ตะวันออกเฉียงเหนือ
58ผามออีแดงภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือ
59เขาอกทะลุภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์คูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุงใต้
60เขาตังกวน-เขาน้อยภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ่อยางเมืองสงขลาสงขลาใต้
61เขารังภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์รัษฎาเมืองภูเก็ตภูเก็ตใต้
62แหลมพรหมเทพภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ราไวย์เมืองภูเก็ตภูเก็ตใต้
63เขาขนาบน้ำภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่ใต้
64ผาโต๊ะบู (เกาะตะรุเตา)ภูเขาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เกาะสาหร่ายเมืองสตูลสตูลใต้
65ดอยตุงภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเหนือ
66ดอยผาตั้งภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปอเวียงแก่นเชียงรายเหนือ
67ดอยแม่สลองภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเหนือ
68ผาบ่องภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปอเวียงแก่นเชียงรายเหนือ
69กิ่วแม่ปานภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่เหนือ
70ดอยปุยภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ
71ดอยผ้าห่มปกภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นโป่งน้ำร้อนฝางเชียงใหม่เหนือ
72ดอยหลวงเชียงดาวภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่เหนือ
73ดอยหัวเสือภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่เหนือ
74ดอยอ่างกาหลวงภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่เหนือ
75ดอยอ่างขางภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่สูนฝางเชียงใหม่เหนือ
76ดอยหัวหมดภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นอุ้มผางอุ้มผางตากตะวันตก
77ดอยเสมอดาวภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีษะเกษนาน้อยน่านเหนือ
78ผาชู้ภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีษะเกษนาน้อยน่านเหนือ
79ดอยขุนตาลภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทาปลาดุกแม่ทาลำพูนเหนือ
80ภูสอยดาวภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้วยมุ่นน้ำปาดอุตรดิตถ์เหนือ
81เขาขาดภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรีตะวันตก
82เขาวัดถ้ำเสือภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรีตะวันตก
83เขาเพิ่มภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาเพิ่มบ้านนานครนายกกลาง
84เขากะโหลกภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปากน้ำปราณปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
85เขาช่องกระจกภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
86เขาวังราชบุรีภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหน้าเมืองเจดีย์หักราชบุรีตะวันตก
87เขาบินภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นจอมบึงจอมบึงราชบุรีตะวันตก
88เขาวงภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาวงกตแก่งหางแมวจันทบุรีตะวันออก
89เขาสามมุกภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรีตะวันออก
90เขายายดาภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นตะพงเมืองระยองระยองตะวันออก
91ภูผาผึ้งภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์ตะวันออกแฉียงเหนือ
92เขาพนมโดม (ป่าหินงาม)ภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านไร่เทพสถิตชัยภูมิตะวันออกแฉียงเหนือ
93เขาแม่ชีภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นขนงพระปากช่องนครราชสีมาตะวันออกแฉียงเหนือ
94เขาหลุบภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นถาวรเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ตะวันออกแฉียงเหนือ
95ภูผาเจียภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารตะวันออกแฉียงเหนือ
96ผาบ่าว-ผาสาวภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาหลวงวังสะพุงเลยตะวันออกแฉียงเหนือ
97ผาเกิ้งผานางภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นผาอินทร์แปลงเอราวัณเลยตะวันออกแฉียงเหนือ
98ผาน้อยภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นผาน้อยวังสะพุงเลยตะวันออกแฉียงเหนือ
99ภูสวนทราย (ภูซาง)ภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแสงภานาแห้วเลยตะวันออกแฉียงเหนือ
100ภูผายลภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นจันทร์เพ็ญเต่างอยสกลนครตะวันออกแฉียงเหนือ
101ภูผาเหล็กภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปทุมวาปีส่องดาวสกลนครตะวันออกแฉียงเหนือ
102ภูผาแต้มภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานีตะวันออกแฉียงเหนือ
103ภูโลงภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นท่าหลวงตระการพืชผลอุบลราชธานีตะวันออกแฉียงเหนือ
104เขาพลู (ชุมพร)ภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสวนแตงละแมชุมพรใต้
105เขาพลายดำภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทุ่งใสสิชลนครศรีธรรมราชใต้
106เขาพังไกรภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพังไกรหัวไทรนครศรีธรรมราชใต้
107เขาเหมนภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาบอนนาบอนนครศรีธรรมราชใต้
108เขาเจียกภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาเจียกเมืองพัทลุงพัทลุงใต้
109เขาเก้าเส้งภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลาใต้
110เขาเกาะใหญ่ภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลาใต้
111เขาคอหงส์ภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคอหงส์หาดใหญ่สงขลาใต้
112เขาคูหาภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคูหาใต้รัตภูมิสงขลาใต้
113เขาแดงภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหัวเขาสิงหนครสงขลาใต้
114เขาผีภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบางเขียดสิงหนครสงขลาใต้
115เขาหลงภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทุ่งหว้าเมืองสงขลาสงขลาใต้
116ผาชะโดภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปากน้ำละงูสตูลใต้
117เขาสกภูเขาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองศกพนมสุราษฎร์ธานีใต้
118ถ้ำน้ำลอดถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ถ้ำลอดปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนเหนือ
119ถ้ำปลาถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเหนือ
120ถ้ำเชียงดาวถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่เหนือ
121ถ้ำเมืองออนถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านสหกรณ์แม่ออนเชียงใหม่เหนือ
122ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เขานางนอน)ถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์โป่งผาแม่สายเชียงรายเหนือ
123ถ้ำหลวงผาเวียงถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูนเหนือ
124ถ้ำผาไทถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านหวดงาวลำปางเหนือ
125ถ้ำผานางคอยถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ร้องกวางร้องกวางแพร่เหนือ
126ถ้ำผาตูบถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ผาสิงห์เมืองน่านน่านเหนือ
127ถ้ำผามอง-ถ้ำผาเวียงถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ส้านเวียงสาน่านเหนือ
128ถ้ำแม่อุสุถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่อุสุท่าสองยางตากตะวันตก
129ถ้ำนเรศวรถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านมุงเนินมะปรางพิษณุโลกกลาง
130ถ้ำลม - ถ้ำวังถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาขุนไกรศรีสำโรงสุโขทัยกลาง
131ถ้ำธารลอดถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เขาโจดศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีตะวันตก
132ถ้ำพระธาตุถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีตะวันตก
133ถ้ำดาวดึงส์ถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรีตะวันตก
134ถ้ำละว้าถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์วังกระแจะไทรโยคกาญจนบุรีตะวันตก
135ถ้ำเขาบินถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หินกองเมืองราชบุรีราชบุรีตะวันตก
136ถ้ำจอมพลถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์จอมบึงจอมบึงราชบุรีตะวันตก
137ถ้ำเขาหลวงถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ธงชัยเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีตะวันตก
138ถ้ำวัวแดง (ชัยภูมิ)ถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ถ้ำวัวแดงหนองบัวแดงชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
139ถ้ำผาพวง (ขอนแก่น)ถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หนองเขียดชุมแพขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
140ถ้ำเอราวัณถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์วังทองนาวังหนองบัวลำภูตะวันออกเฉียงเหนือ
141ถ้ำผาพุง (เลย)ถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เขาหลวงวังสะพุงเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
142ถ้ำผาปู่ถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาอ้อเมืองเลยเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
143ถ้ำทองถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ค้อเขียววาริชภูมิสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
144ถ้ำพระเวสถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาแกนาแกนครพนมตะวันออกเฉียงเหนือ
145ถ้ำฝ่ามือแดงถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือ
146ถ้ำวัวแดง (นครราชสีมา)ถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เฉลียงครบุรีนครราชสีมาตะวันออกเฉียงเหนือ
147ถ้ำเขาเกรียบถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านควนหลังสวนชุมพรใต้
148ถ้ำคูหาภิมุขถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หน้าถ้ำเมืองยะลายะลาใต้
149ถ้ำกระแซงถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บันนังสตาบันนังสตายะลาใต้
150ถ้ำโต๊ะโม๊ะถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ภูเขาทองสุคิรินนราธิวาสใต้
151ถ้ำพระขยางค์ถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ลำเลียงกระบุรีระนองใต้
152ถ้ำสุวรรณคูหา (พังงา)ถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์กระโสมตะกั่วทุ่งพังงาใต้
153ถ้ำพุงช้างถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท้ายช้างเมืองพังงาพังงาใต้
154ถ้ำลอดถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เกาะปันหยีเมืองพังงาพังงาใต้
155ถ้ำพระนางในถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์อ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่ใต้
156ถ้ำเสด็จถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่ใต้
157ถ้ำไวกิ้งถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์อ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่ใต้
158ถ้ำผีหัวโตถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่ใต้
159ถ้ำเพชรถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์อ่าวลึกเหนืออ่าวลึกกระบี่ใต้
160ถ้ำเขาปินะถ้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาวงห้วยยอดตรังใต้
161ถ้ำสีฟ้าถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นมหาวันแม่สอดตากตะวันตก
162ถ้ำนกนางแอ่นถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรีตะวันตก
163ถ้ำน้ำตกถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรีตะวันตก
164ถ้ำเสาหินลำคลองงูถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรีตะวันตก
165วัดภูถ้ำพระถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาโก กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือ
166ถ้ำพญานาคราชถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาหนองทุ่มชุมแพขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
167ถ้ำคนนอนถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นภูเวียงภูเวียง ขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
168ถ้ำหินลาดหัวเมยถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นภูเวียงภูเวียง ขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
169ถ้ำผาคันธงถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหนองทุ่ม ชุมแพขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
170ถ้ำผาเงิบถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทุ่งพระคอนสารชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
171ถ้ำเขาจันทร์งามถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นลาดบัวขาวสีคิ้วนครราชสีมาตะวันออกเฉียงเหนือ
172ถ้ำตีนแดงถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาสีนวน มุกดาหารมุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือ
173ถ้ำผาแต้มถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านบากดอนตาลมุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือ
174ถ้ำพระ (เลย)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกกดู่เมืองเลยเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
175ถ้ำพระ 2 (เลย)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีฐานภูกระดึงเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
176ถ้ำเสือเหลืองถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาโป่งเมืองเลย เลยตะวันออกเฉียงเหนือ
177ถ้ำมือ (เลย)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีฐาน ภูกระดึงเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
178ถ้ำสูง (เลย)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปวนพุ หนองหินเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
179ถ้ำคิววิวถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีฐานภูกระดึงเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
180ถ้ำผาเกิ้ง-ผานางถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นผาอินทร์แปลงเอราวัณเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
181ถ้ำผาฆ้อง 1ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นผานกเค้าภูกระดึงเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
182ถ้ำผาฆ้อง 2ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นผานกเค้าภูกระดึงเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
183ถ้ำผาสิงห์ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหนองหญ้าปล้องวังสะพุง เลยตะวันออกเฉียงเหนือ
184ถ้ำผาลายถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกกปลาซิวภูพานสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
185ถ้ำผาผักหวานถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นท่าศิลา ส่องดาวสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
186ถ้ำผาลายถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกกปลาซิวภูพานสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
187ถ้ำมึ้ม (วัดพระพุทธบาทภูเก้า)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนิคมพัฒนาโนนสังหนองบัวลำภูตะวันออกเฉียงเหนือ
188ถ้ำสูง (อุดรธานี)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
189ถ้ำเกิ้ง หรือถ้ำกวางถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองพานบ้านผืออุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
190ถ้ำไก่ หรือถ้ำคายถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกลางใหญ่บ้านผือ อุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
191ถ้ำวัว-ถ้ำคนถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองพานบ้านผือ อุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
192ถ้ำช้าง (วัดพระพุทธบาทบัวบก)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองพานบ้านผืออุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
193ถ้ำนายบาง หรือถ้ำซำเม็กถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองพานบ้านผืออุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
194ถ้ำมือแดง (อุดรธานี)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองพานบ้านผืออุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
195ถ้ำลายหรือภูผาผึ้งถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกลางใหญ่บ้านผืออุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
196ถ้ำลายมือ (อุบลราชธานี)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
197ผาหมอนถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้วยไผ่โขงเจียม อุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
198ถ้ำเขาช้างหายถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาหมื่นศรี นาโยง ตรังใต้
199ถ้ำแก้วสุรกานต์ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราชใต้
200ถ้ำวังนายพุดถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นวังอ่างชะอวดนครศรีธรรมราชใต้
201ถ้ำเขาดินถิ่นพำนักถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นชัยบุรีเมืองพัทลุงพัทลุงใต้
202ถ้ำคูหาสวรรค์ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุงใต้
203ถ้ำพระเขาชัยสน และถ้ำล่องลมเขาชัยสนถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาชัยสนเขาชัยสนพัทลุงใต้
204ถ้ำพระเขาปู่ (ถ้ำตาปู่หรือถ้ำรื่นเทพนิมิต)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาปู่ศรีบรรพตพัทลุงใต้
205ถ้ำเขาพังอิฐถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแพรกหาควนขนุนพัทลุงใต้
206ถ้ำฉัททันต์บรรพต (วัดเขาอ้อ)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นมะกอกเหนือควนขนุนพัทลุงใต้
207ถ้ำพุทธโคดมถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านนาศรีนครินทร์พัทลุงใต้
208ถ้ำมัจฉาถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาปู่ศรีบรรพตพัทลุงใต้
209ถ้ำมาลัยเทพนิมิตถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุงใต้
210ถ้ำยายหอมถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาชัยสนเขาชัยสนพัทลุงใต้
211ถ้ำลำสินธุ์ (ถ้ำพระพุทธวิหาร)ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นลำสินธุ์ศรีนครินทร์พัทลุงใต้
212ถ้ำอุทการามถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านนาศรีนครินทร์พัทลุงใต้
213ถ้ำจระเข้ถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเกาะตะรุเตาเมืองสตูลสตูลใต้
214ถ้ำภูผาเพชรถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปาล์มพัฒนามะนังสตูลใต้
215ถ้ำเลสเตโกดอนถ้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทุ่งหว้าทุ่งหว้าสตูลใต้
216น้ำตกผาเสื่อน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ห้วยผาเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเหนือ
217น้ำตกแม่สุรินทร์น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่อูคอขุนยวมแม่ฮ่องสอนเหนือ
218น้ำตกห้วยแก้วน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ช้างเผือก สุเทพเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่เหนือ
219น้ำตกแม่ยะน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่เหนือ
220น้ำตกแม่กลางน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่เหนือ
221น้ำตกแม่สาน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่แรมแม่ริมเชียงใหม่เหนือ
222น้ำตกขุนกรณ์น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่กรณ์เมืองเชียงรายเชียงรายเหนือ
223น้ำตกปูแกงน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่เย็นพานเชียงรายเหนือ
224น้ำตกภูซางน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ภูซางภูซางพะเยาเหนือ
225น้ำตกจำปาทองน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยาเหนือ
226น้ำตกแม่ก้อ (ก้อหลวง)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ก้อลี้ลำพูนเหนือ
227น้ำตกวังแก้วน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์วังแก้ววังเหนือลำปางเหนือ
228น้ำตกห้วยโรงน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ห้วยโรงร้องกวางแพร่เหนือ
229น้ำตกศิลาเพชรน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ศิลาเพชรปัวน่านเหนือ
230น้ำตกธารารักษ์น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์มหาวันแม่สอดตากตะวันตก
231น้ำตกลานสางน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่ท้อเมืองตากตากตะวันตก
232น้ำตกพาเจริญน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ช่องแคบพบพระตากตะวันตก
233น้ำตกทีลอซูน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่จันอุ้มผางตากตะวันตก
234น้ำตกคลองลานน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์คลองลานพัฒนาคลองลานกำแพงเพชรกลาง
235น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์คลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชรกลาง
236น้ำตกชาติตระการน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ชาติตระการชาติตระการพิษณุโลกกลาง
237น้ำตกแก่งโสภาน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านแยงวังทองพิษณุโลกกลาง
238น้ำตกปอยน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แก่งโสภาวังทองพิษณุโลกกลาง
239น้ำตกสายรุ้งน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านน้ำพุคีรีมาศสุโขทัยกลาง
240น้ำตกตาดดาวน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านแก่งศรีสัชนาลัยสุโขทัยกลาง
241น้ำตกศรีดิษฐ์น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เขาค้อเขาค้อเพชรบูรณ์กลาง
242น้ำตกตาดหมอกน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาป่าเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์กลาง
243น้ำตกไซเบอร์ (น้ำตกหินลาด)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ทองหลางห้วยคตอุทัยธานีกลาง
244น้ำตกวังก้านเหลืองน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่าดินดำชัยบาดาลลพบุรีกลาง
245น้ำตกมวกเหล็กน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์มิตรภาพมวกเหล็กสระบุรีกลาง
246น้ำตกเจ็ดสาวน้อยน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์มวกเหล็กมวกเหล็กสระบุรีกลาง
247น้ำตกเขาพัง (น้ำตกไทรโยคน้อย)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรีตะวันตก
248น้ำตกไทรโยคใหญ่น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรีตะวันตก
249น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่กระบุงศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีตะวันตก
250น้ำตกเอราวัณ (เขาสลอบ)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีตะวันตก
251น้ำตกห้วยยางน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ห้วยยางทับสะแกประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
252น้ำตกนางรองน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หินตั้งเมืองนครนายกนครนายกกลาง
253น้ำตกสาริกาน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์สาริกาเมืองนครนายกนครนายกกลาง
254น้ำตกเขาอีโต้น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านพระเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรีตะวันออก
255น้ำตกห้วยเกษียรน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ดงขี้เหล็กเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรีตะวันออก
256น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำเป็นเขาชะเมาระยองตะวันออก
257น้ำตกธรรมรสน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ป่ายุบในวังจันทร์ระยองตะวันออก
258น้ำตกพลิ้วน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์พลิ้วแหลมสิงห์จันทบุรีตะวันออก
259น้ำตกกระทิงน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์พลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรีตะวันออก
260น้ำตกตาดโตน (ชัยภูมิ)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาฝายเมืองชัยภูมิชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
261น้ำตกยูงทองน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นายูงนายูงอุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
262น้ำตกเฒ่าโต้น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูตะวันออกเฉียงเหนือ
263น้ำตกเจ็ดสีภูวัวน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านต้องเซกาบึงกาฬตะวันออกเฉียงเหนือ
264น้ำตกธารทองน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ผาตั้งสังคมหนองคายตะวันออกเฉียงเหนือ
265น้ำตกธารทิพย์ (น้ำตกตาดเสริม)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านม่วงสังคมหนองคายตะวันออกเฉียงเหนือ
266น้ำตกคำหอมน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
267น้ำตกตาดโตน (สกลนคร)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
268น้ำตกตาดขามน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นางัวบ้านแพงนครพนมตะวันออกเฉียงเหนือ
269น้ำตกตาดโพธิ์น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไผ่ล้อมบ้านแพงนครพนมตะวันออกเฉียงเหนือ
270น้ำตกตาดโตน (มุกดาหาร)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์โนนยางหนองสูงมุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือ
271น้ำตกตาดทองน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หนองผือเขาวงกาฬสินธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือ
272น้ำตกเหวสุวัตน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หมูสีปากช่องนครราชสีมาตะวันออกเฉียงเหนือ
273น้ำตกหลังเหวน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปากช่องปากช่องนครราชสีมาตะวันออกเฉียงเหนือ
274น้ำตกสำโรงเกียรติ (น้ำตกปีศาจ)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บักคองขุนหาญศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือ
275น้ำตกห้วยจันทร์น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ห้วยจันทร์ขุนหาญศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือ
276น้ำตกกะเปาะน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หงษ์เจริญท่าแซะชุมพรใต้
277น้ำตกทับช้าง (ทุ่งตะโก)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตะโกทุ่งตะโกชุมพรใต้
278น้ำตกเขาแพงน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เกาะพะงันเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีใต้
279น้ำตกหินลาด (สุราษฎร์ธานี)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์อ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีใต้
280น้ำตกหน้าเมืองน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หน้าเมืองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีใต้
281น้ำตกพรหมโลกน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านเกาะพรหมคีรีนครศรีธรรมราชใต้
282น้ำตกโยงน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชใต้
283น้ำตกบ้านโตน (น้ำตกโตนแพรทอง)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ลำสินธ์ และ กงหราศรีนครินทร์ และ กงหราพัทลุงใต้
284น้ำตกหม่อมจุ้ยน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตะโหมดตะโหมดพัทลุงใต้
285น้ำตกโตนงาช้างน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ทุ่งตำเสาหาดใหญ่สงขลาใต้
286น้ำตกบริพัตรน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เขาพระรัตภูมิสงขลาใต้
287น้ำตกทรายขาวน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ทรายขาวโคกโพธิ์ปัตตานีใต้
288น้ำตกสุขทาลัย (น้ำตกกือลอง)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตลิ่งชันบันนังสตายะลาใต้
289น้ำตกธารโตน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ถ้ำทะลุบันนังสตายะลาใต้
290น้ำตกละอองรุ้งน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่หวาดธารโตยะลาใต้
291น้ำตกฉัตรวารินน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์โต๊ะเด็งสุไหงปาดีนราธิวาสใต้
292น้ำตกบาโจ (ปาโจ)น้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บาเจาะบาเจาะนราธิวาสใต้
293น้ำตกซีโปน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เฉลิมระแงะนราธิวาสใต้
294น้ำตกหงาวน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หงาวเมืองระนองระนองใต้
295น้ำตกปุญญบาลน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ทรายแดงเมืองระนองระนองใต้
296น้ำตกลำปีน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท้ายเหมืองท้ายเหมืองพังงาใต้
297น้ำตกโตนไทรน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เทพกระษัตรีถลางภูเก็ตใต้
298น้ำตกโตนเต๊ะน้ำตกแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปะเหลียนปะเหลียนตรังใต้
299น้ำตกตาดควันน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นตาดควันพญาเม็งรายเชียงรายเหนือ
300น้ำตกศรีชมภูน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นยางฮอมขุนตาลเชียงรายเหนือ
301น้ำตกแม่กำปองน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่เหนือ
302น้ำตกนางเพลินน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสันทรายสันทรายเชียงใหม่เหนือ
303น้ำตกห้วยป่าพลูน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสันทรายพร้าวเชียงใหม่เหนือ
304น้ำตกตาดหลวงน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นอวนปัวน่านเหนือ
305น้ำตกสะปันน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นดงพญาบ่อเกลือ น่านเหนือ
306น้ำตกห้วยตี๋น้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นดงพญาบ่อเกลือ น่านเหนือ
307น้ำตกห้วยระพีน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสะเนียนเมืองน่านน่านเหนือ
308น้ำตกบ้านเด่นน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นดงพญาบ่อเกลือ น่านเหนือ
309น้ำตกแม่เกิ๋งหลวงน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่เกิ๋งวังชิ้นแพร่เหนือ
310น้ำตกนางครวญน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรีตะวันตก
311น้ำตกเหวนรกน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหินลาดปากพลีนครนายกกลาง
312น้ำตกคลองไพบูลย์น้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นตะเคียนทองเขาคิชฌกูฏจันทบุรีตะวันออก
313น้ำตกเขาบรรจบน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นฉมันมะขามจันทบุรีตะวันออก
314น้ำตกคลองพลูน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเกาะช้างเกาะช้างตราดตะวันออก
315น้ำตกปางสีดาน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นวัฒนานครวัฒนานครสระแก้วตะวันออก
316น้ำตกตาดทิดมีน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นวังสวาบ ภูผาม่านขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
317น้ำตกถ้ำฝุ่นน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหนองเดิ่น บุ่งคล้าบึงกาฬตะวันออกเฉียงเหนือ
318น้ำตกถ้ำพระน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นโสกก่ามเซกาบึงกาฬตะวันออกเฉียงเหนือ
319น้ำตกหมันแดงน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกกสะทอนด่านซ้ายเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
320น้ำตกปลาบ่าน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปลาบ่าภูเรือเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
321น้ำตกซำไทรน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกันทรอม ขุนหาญศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือ
322น้ำตกห้วยสวายน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นดงรักภูสิงห์ศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือ
323น้ำตกห้วยวังใหญ่น้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเสียวเบญจลักษ์ศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือ
324น้ำตกภูละออน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเสาธงชัย กันทรลักษ์ศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือ
325น้ำตกปรีชาสุขสันต์น้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นขมิ้นเมืองสกลนครสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
326น้ำตกรากไทรย้อยน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นจันทร์เพ็ญเต่างอยสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
327น้ำตกผาผึ้งน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นจันทร์เพ็ญเต่างอยสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
328น้ำตกคำน้ำสร้างน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นจันทร์เพ็ญเต่างอยสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
329น้ำตกไตรคีรีน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นจรัสบัวเชดสุรินทร์ตะวันออกเฉียงเหนือ
330น้ำตกตาดไฮน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นโคกสะอาดน้ำขุ่นอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
331น้ำตกสร้อยสวรรค์น้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
332น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)น้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
333น้ำตกห้วยหลวงน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาจะหลวย นาจะหลวยอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
334น้ำตกห้วยโต้น้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทับปริกเมืองกระบี่กระบี่ใต้
335น้ำตกกรุงชิงน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกรุงชิง นบพิตำนครศรีธรรมราชใต้
336น้ำตกกะโรมน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราชใต้
337น้ำตกท่าแพน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นช้างกลาง ช้างกลางนครศรีธรรมราชใต้
338น้ำตกเหนือฟ้าน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพิปูนพิปูนนครศรีธรรมราชใต้
339น้ำตกอ้ายเขียวน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราชใต้
340น้ำตกหนานปลิวน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาหลวงเสนทุ่งสงนครศรีธรรมราชใต้
341น้ำตกโตนไพรน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นท้ายเหมืองท้ายเหมืองพังงาใต้
342น้ำตกเขาครามน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านนาศรีนครินทร์พัทลุงใต้
343น้ำตกไพรวัลย์ น้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองเฉลิมกงหราพัทลุงใต้
344น้ำตกโตนตาดฟ้าน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองกวางนาทวีสงขลาใต้
345น้ำตกวังสายทองน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นน้ำผุดละงูสตูลใต้
346น้ำตกแม่ยายน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองศกพนมสุราษฎร์ธานีใต้
347น้ำตกวิ่งหินน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองศกพนมสุราษฎร์ธานีใต้
348น้ำตกธารเสด็จน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเกาะพะงันเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีใต้
349น้ำตกเขาหัวควายน้ำตกแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาหัวควายพุนพินสุราษฎร์ธานีใต้
350โป่งเดือดป่าแป๋โป่งน้ำพุร้อนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่เหนือ
351บ่อน้ำร้อนฝางโป่งน้ำพุร้อนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์โป่งน้ำร้อนฝางเชียงใหม่เหนือ
352น้ำตกแจ้ช้อน-น้ำพุร้อนแจซ้อนโป่งน้ำพุร้อนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แจ้ซ้อนเมืองปานลำปางเหนือ
353บ่อน้ำร้อนแร่ธรรมชาติ (รักษะวาริน)โป่งน้ำพุร้อนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บางริ้นเมืองระนองระนองใต้
354โป่งนาคำโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองเชียงรายเหนือ
355ยางผาเคียวโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองเชียงรายเหนือ
356โป่งน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองเชียงรายเหนือ
357แม่จันโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่จันเชียงรายเหนือ
358โป่งปู่เฟืองโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่สรวยเชียงรายเหนือ
359สบโป่งโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเวียงป่าเป้าเชียงรายเหนือ
360ห้วยทรายขาวโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพานเชียงรายเหนือ
361โปร่งพระบาทโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองเชียงรายเหนือ
362นาโป่งโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่จันเชียงรายเหนือ
363สันกำแพงโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่ออนเชียงใหม่เหนือ
364ดอยสะเก็ดโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นดอยสะเก็ดเชียงใหม่เหนือ
365เทพนมโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่แจ่มเชียงใหม่เหนือ
366โป่งเหม็นโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่แจ่มเชียงใหม่เหนือ
367ปิงโค้งโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเชียงดาวเชียงใหม่เหนือ
368บ้านโป่งอ่างโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเชียงดาวเชียงใหม่เหนือ
369บ้านโป่งโรงวัวโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเชียงดาวเชียงใหม่เหนือ
370บ้านยางทุ่งโป่งโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเชียงดาวเชียงใหม่เหนือ
371บ้านโป่งโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพร้าวเชียงใหม่เหนือ
372หนองครกโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพร้าวเชียงใหม่เหนือ
373บ้านห้วยงูโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพร้าวเชียงใหม่เหนือ
374โป่งเย็นโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพร้าวเชียงใหม่เหนือ
375บ้านประดู่โป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพร้าวเชียงใหม่เหนือ
376มะลิกาโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่อายเชียงใหม่เหนือ
377ผาบ่องโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองแม่ฮ่องสอนเหนือ
378โป่งสักโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปายแม่ฮ่องสอนเหนือ
379โป่งไหม้โป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปายแม่ฮ่องสอนเหนือ
380โป่งปะโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปายแม่ฮ่องสอนเหนือ
381เหมืองแร่โป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปายแม่ฮ่องสอนเหนือ
382แม่นะโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปายแม่ฮ่องสอนเหนือ
383เมืองแปงโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปายแม่ฮ่องสอนเหนือ
384แม่ฮี้โป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปายแม่ฮ่องสอนเหนือ
385แม่ฮุโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนเหนือ
386แม่อุมลองหลวงโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่สะเรียงแม่ฮ่องสอนเหนือ
387หนองแห้งโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นขุนยวมแม่ฮ่องสอนเหนือ
388เหมืองเทพนิธิโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่ทาลำพูนเหนือ
389หนองหล่มโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองลำพูนเหนือ
390เวียงเหนือโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้างฉัตรลำปางเหนือ
391บ้านโป่งน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเกาะคาลำปางเหนือ
392โป่งน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเสริมงามลำปางเหนือ
393โป่งเหม็นโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้างฉัตรลำปางเหนือ
394ห้วยน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นงาวลำปางเหนือ
395โป่งน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้างฉัตรลำปางเหนือ
396ปันเจนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นวังชิ้นแพร่เหนือ
397แม่จอกโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นวังชิ้นแพร่เหนือ
398โป่งน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นลองแพร่เหนือ
399วัดสะแล่งโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นลองแพร่เหนือ
400ห้วยน้ำอุ่นโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเวียงสาน่านเหนือ
401โป่งลำปางโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีสัชนาลัยสุโขทัยกลาง
402บ่อน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีสัชนาลัยสุโขทัยกลาง
403บ้านแม่กาษาโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่สอดตากตะวันตก
404ห้วยโป่งร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่ระมาดตากตะวันตก
405ห้วยน้ำนักโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพบพระตากตะวันตก
406ห้วยแม่แลโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นอุ้มผางตากตะวันตก
407ห้วยแม่กลองโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นอุ้มผางตากตะวันตก
408พระร่วงโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชรกลาง
409โป่งน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองลานกำแพงเพชรกลาง
410อุทยานแห่งชาติแม่วงก์โป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองลานกำแพงเพชรกลาง
411บ้านน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์กลาง
412บ้านวังขามโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีเทพเพชรบูรณ์กลาง
413บ้านพุขามโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์กลาง
414บ้านพุเตยโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์กลาง
415บ้านสมอทองโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้วยคตอุทัยธานีกลาง
416เขาสมโภชน์โป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นชัยบาดาลลพบุรีกลาง
417บ้านพุน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นด่านช้างสุพรรณบุรีตะวันตก
418ท้องช้างโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นไทรโยคกาญจนบุรีตะวันตก
419หินดาดโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรีตะวันตก
420บ้านน้ำพุร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรีตะวันตก
421บ้านเขาพังโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นไทรโยคกาญจนบุรีตะวันตก
422บ้านต้นลำใยโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหนองปรือกาญจนบุรีตะวันตก
423บ้านพุน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองกาญจนบุรีตะวันตก
424บ้านพุน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสวนผึ้งราชบุรีตะวันตก
425หนองหญ้าปล้องโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหนองหญ้าปล้องเพชรบุรีตะวันตก
426บางพระโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีราชาชลบุรีตะวันออก
427โป่งน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นโป่งน้ำร้อนจันทบุรีตะวันออก
428ละแม (เขาพลู)โป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นละแมชุมพรใต้
429วัดตโปทารามโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองระนองใต้
430บ้านทุ่งยอโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองระนองใต้
431บ้านพรรั้งโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองระนองใต้
432คลองบางริ้นโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองระนองใต้
433ราชกรูดโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองระนองใต้
434ห้วยน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกะเปอร์ระนองใต้
435บ้านน้ำพุร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นไชยาสุราษฎร์ธานีใต้
436เขานางฮีโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นไชยาสุราษฎร์ธานีใต้
437วัดธารน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นท่าฉางสุราษฎร์ธานีใต้
438บ้านบ่อน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีใต้
439บ้านวังหินโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาสารสุราษฎร์ธานีใต้
440บ้านเขาน้อยโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีใต้
441รัตนโกสัยโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพุนพินสุราษฎร์ธานีใต้
442บ้านเขาพลูโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีใต้
443บ้านเขาตอกโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเคียนซาสุราษฎร์ธานีใต้
444อุทยานบ่อน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบางขันนครศรีธรรมราชใต้
445คลองปลายพู่โป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกะปงพังงาใต้
446รมณีย์โป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกะปงพังงาใต้
447บ้านบ่อดานโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นท้ายเหมืองพังงาใต้
448บ้านห้วยยูงตกโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเหนือคลองกระบี่ใต้
449คลองบ่อน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเหนือคลองกระบี่ใต้
450บางผึ้งโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองท่อมกระบี่ใต้
451บ้านน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองท่อมกระบี่ใต้
452น้ำตกร้อนสะพานยูงโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองท่อมกระบี่ใต้
453อุทยานบ่อน้ำร้อนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกันตังตรังใต้
454บ้านควนสระโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปะเหลียนตรังใต้
455เขาชัยสนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขาชัยสนพัทลุงใต้
456บ้านโล๊ะจังกระโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกงหราพัทลุงใต้
457บ้านนาทุ่งโพธิ์โป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกงหราพัทลุงใต้
458บ้านระหว่างควนโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นควนขนุนพัทลุงใต้
459บ้านโตนปาหนันโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นควนกาหลงสตูลใต้
460ตาเนาะแมเราะโป่งพุร้อนแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเบตงยะลาใต้
461กว๊านพะเยาแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านสางเมืองพะเยาพะเยาเหนือ
462บึงสีไฟแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่าหลวงเมืองพิจิตรพิจิตรเหนือ
463บึงบอระเพ็ดแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์พระนอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์กลาง
464บึงแม่ลาแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แม่ลาเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรีกลาง
465บึงพระรามแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยากลาง
466หนองแวง (ชัยภูมิ)แหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
467บึงละหาน (ชัยภูมิ)แหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ละหานจัตุรัสชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
468บึงแก่นนครแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
469หนองหารแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
470สวนสาธารณะศรีโคตรบูรณ์ (บึงใหญ่)แหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ธาตุพนมธาตุพนมนครพนมตะวันออกเฉียงเหนือ
471หนองบัว (มหาสารคาม)แหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์โคกพระกันทรวิชัยมหาสารคามตะวันออกเฉียงเหนือ
472บึงพลาญชัยแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดตะวันออกเฉียงเหนือ
473บึงกระโทกแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์กระโทกโชคชัยนครราชสีมาตะวันออกเฉียงเหนือ
474หนองไพรบึงแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือ
475หนองสามขา (อำนาจเจริญ)แหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์รัตนวารีหัวสะพานอำนาจเจริญตะวันออกเฉียงเหนือ
476ทะเลน้อยแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์พนางตุงควนขนุนพัทลุงใต้
477ทะเลสาบสงขลาแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ควนขนุนเมืองสงขลาสงขลาใต้
478อุทยานนกน้ำคูขุดแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์คูขุดสทิงพระสงขลาใต้
479ทะเลสองห้องแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บางดีห้วยยอดตรังใต้
480แก่งดอนกลางแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือ
481บึงกุยแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหัวขวาง แก้งแก เหล่าโกสุมพิสัยมหาสารคามตะวันออกเฉียงเหนือ
482บึงเกลือแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบึงเกลือเสลภูมิ ร้อยเอ็ดตะวันออกเฉียงเหนือ
483บึงแก่งน้ำต้อนแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองเก่า ท่าพระ ดอนช้าง เมืองขอนแก่นขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
484บึงขยองแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือ
485บึงทุ่งสร้างแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
486บึงแพงแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแพงโกสุมพิสัยมหาสารคมตะวันออกเฉียงเหนือ
487บึงทามจั๊กจั่นแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสีชมพูสีชมพูขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
488บึงละหานนาแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นละหานนาแวงน้อยขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
489หนองกองแก้วแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีบุญเรืองชนบทขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
490หนองบัว (อุดรธานี)แหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหนองขอนกว้างเมืองอุดรธานีอุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
491หนองประจักษ์แหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
492ห้วยศาลาแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นโคกตาลภูสิงห์ศรีสะเกษตะวันออกเฉียงเหนือ
493หนองทาแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านจั่นเมืองอุดรธานีอุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
494กุดทิงแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นโคกก่อง โนนสมบูรณ์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬบึงกาฬตะวันออกเฉียงเหนือ
495หนองสิมแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
496หนองหลวงแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหนองหลวงสว่างแดนดินสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
497หนองเหล็กแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหนองบัว เมืองอุดรธานีอุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
498ห้วยน้ำหมานแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นน้ำหมาน เมืองเลยเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
499ห้วยทรายสว่างแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
500ห้วยตลาดแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์ตะวันออกเฉียงเหนือ
501บึงชวน (ชัยภูมิ)แหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านชวนบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
502หาดทรายริมแม่น้ำกก (พัทยา 2)ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์รอบเวียงเมืองเชียงรายเชียงรายเหนือ
503หาดเจ้าสำราญชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เจ้าสำราญเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีตะวันตก
504หาดชะอำชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ชะอำชะอำเพชรบุรีตะวันตก
505หาดวนกรชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ห้วยยางทับสะแกประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
506หาดหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
507ดอนหอยหลอดชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงครามกลาง
508หาดบางแสนชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แสนสุขเมืองชลบุรีชลบุรีตะวันออก
509หาดพัทยาชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นาเกลือบางละมุงชลบุรีตะวันออก
510หาดจอมเทียนชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หนองปรือบางละมุงชลบุรีตะวันออก
511หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด ระยอง)ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เพเมืองระยองระยองตะวันออก
512หาดแม่รำพึงชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตะพงเมืองระยองระยองตะวันออก
513แหลมแม่พิมพ์ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์กร่ำแกลงระยองตะวันออก
514หาดคุ้งวิมานชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์คลองขุดท่าใหม่จันทบุรีตะวันออก
515แหลมเสด็จคุ้งกระเบนชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์คลองขุดท่าใหม่จันทบุรีตะวันออก
516แหลมสิงห์ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปากน้ำแหลมสิงห์แหลมสิงห์จันทบุรีตะวันออก
517หาดทรายแก้ว (ตราด)ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แหลมกลัดเมืองตราดตราดตะวันออก
518หาดบานชื่นชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไม้รูดคลองใหญ่ตราดตะวันออก
519หาดสุขสำราญ (หาดไม้รูด)ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไม้รูดคลองใหญ่ตราดตะวันออก
520อ่าวตาลคู่ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บางปิดแหลมงอบตราดตะวันออก
521แหลมงอบชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แหลมงอบแหลมงอบตราดตะวันออก
522หาดอรุโณทัยชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปากตะโกทุ่งตะโกชุมพรใต้
523หาดทรายรีชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หาดทรายรีเมืองชุมพรชุมพรใต้
524หาดเฉวงชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีใต้
525หาดละไมชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์มะเร็ตเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีใต้
526หาดสิชลชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์สิชลสิชลนครศรีธรรมราชใต้
527หาดขนอมชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ขนอมขนอมนครศรีธรรมราชใต้
528หาดปากบางสะกอมชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์สะกอมเทพาสงขลาใต้
529หาดสมิหลาชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ่อยางเมืองสงขลาสงขลาใต้
530หาดเก้าเส้งชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ่อยางเมืองสงขลาสงขลาใต้
531หาดม่วงงามชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ม่วงงามสิงหนครสงขลาใต้
532แหลมสนอ่อนชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ่อยางเมืองสงขลาสงขลาใต้
533หาดรัชดาภิเษก (หาดสายหมอ)ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บางเขาหนองจิกปัตตานีใต้
534หาดแฆแฆชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำบ่อปะนาเระปัตตานีใต้
535หาดชลาลัยชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปะนาเระปะนาเระปัตตานีใต้
536หาดตะโละกาโปร์ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตะโละกาโปร์ยะหริ่งปัตตานีใต้
537แหลมตาชี (แหลมโพธิ์)ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์แหลมโพธิ์ยะหริ่งปัตตานีใต้
538หาดนราทัศน์ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บางนาคเมืองนราธิวาสนราธิวาสใต้
539หาดแหลมสนชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ม่วงกลางกะเปอร์ระนองใต้
540หาดประพาสชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์กำพวนสุขสำราญระนองใต้
541อ่าวไม้งามชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เกาะพระทองคุระบุรีพังงาใต้
542อ่าวเเม่ยายชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เกาะพระทองคุระบุรีพังงาใต้
543หาดท้ายเหมืองชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท้ายเหมืองท้ายเหมืองพังงาใต้
544หาดในยางชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์สาคูถลางภูเก็ตใต้
545หาดป่าตองชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ป่าตองกะทู้ภูเก็ตใต้
546หาดสุรินทร์ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เชิงทะเลถลางภูเก็ตใต้
547หาดในหานชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ราไวย์เมืองภูเก็ตภูเก็ตใต้
548อ่าวพระนางชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์อ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่ใต้
549หาดเจ้าไหมชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไม้ฝาดกันตังตรังใต้
550หาดปากเมงชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไม้ฝาดสิเกาตรังใต้
551อ่าวพันเตมะละกา (เกาะตะรุเตา)ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เกาะสาหร่ายเมืองสตูลสตูลใต้
552หาดหินงาม (เกาะตะรุเตา)ชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เกาะสาหร่ายเมืองสตูลสตูลใต้
553หาดปากบาราชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ปากน้ำละงูสตูลใต้
554หาดราไวชายหาดแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ขอนคลานทุ่งหว้าสตูลใต้
555หาดเขากะโหลกชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปากน้ำปราณปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
556หาดท่าแตงชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาเตยท้ายเหมืองพังงาใต้
557อ่าวประจวบชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
558หาดเจ้าหลาวชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นท่าใหม่จันทบุรีตะวันออก
559หาดทรายขาวชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเกาะช้างตราดตะวันออก
560หาดเพชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองระยองตะวันออก
561หาดสวนสนชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแกลงระยองตะวันออก
562หาดเขาตะเกียบชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
563หาดเขาเต่าชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
564หาดทุ่งวัวแล่นชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปะทิวชุมพรใต้
565หาดแหลมปะการังชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นตะกั่วป่าพังงาใต้
566หาดกมลาชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นกระทู้ภูเก็ตใต้
567หาดราไวย์ชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองภูเก็ตใต้
568หาดตลิ่งชันชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นจะนะสงขลาใต้
569หาดชาญดำริชายหาดแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเมืองระนองใต้
570สุสานหอย 75 ล้านปีซากดึกดำบรรพ์แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไสไทยเมืองกระบี่กระบี่ใต้
571ไม้กลายเป็นหิน (ตาก)ซากดึกดำบรรพ์แหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นตากออกบ้านตากตากตะวันตก
572ไม้กลายเป็นหิน (นครราชสีมา)ซากดึกดำบรรพ์แหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสุรนารีเมืองนครราชสีมานครราชสีมาตะวันออกเฉียงเหนือ
573ภูเวียงซากดึกดำบรรพ์แหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นภูเวียงขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
574สุสานหอยซากดึกดำบรรพ์แหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นไสไทยเมืองกระบี่กระบี่ใต้
575ออบหลวงธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์หางดงฮอดเชียงใหม่เหนือ
576ผาจ้อ (ผาช่อ)ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์สันติสุขดอยหล่อเชียงใหม่เหนือ
577ฝั่งต้าธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยาเหนือ
578แพะเมืองผีธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำชำเมืองแพร่แพร่เหนือ
579เสาดินนาน้อย (เสาดิน-ฮ่อมจ๊อม)ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เชียงของนาน้อยน่านเหนือ
580ลานหินปุ่ม-ลานหินแตกธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เนินเพิ่มนครไทยพิษณุโลกกลาง
581สวนหิน (กาญจนบุรี)ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ทุ่งนาคราชเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีตะวันตก
582เสาหินเหลี่ยมธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประณีตเขาสมิงตราดตะวันออก
583ป่าหินงาม (ชัยภูมิ)ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์บ้านไร่เทพสถิตชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
584หอนางอุสาธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เมืองพานบ้านผืออุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
585หินร่อง (มหาสารคาม)ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ดอนกลางโกสุมพิสัยมหาสารคามตะวันออกเฉียงเหนือ
586ผาแต้มธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
587เสาเฉลียงธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ห้วยไผ่โขงเจียมอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
588ทะเลใน (หมู่เกาะอ่างทอง)ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์อ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีใต้
589หินตาหินยายธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์มะเร็ตเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีใต้
590เขาพิงกัน-เขาตะปูธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์กระโสมตะกั่วทุ่งพังงาใต้
591ผาตั้งธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปอเวียงแก่นเชียงรายเหนือ
592ผาสิงห์เหลียวธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านตาลฮอดเชียงใหม่เหนือ
593ผาวิ่งชู้ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นฮอดฮอดเชียงใหม่เหนือ
594ออบขาน-ออบไฮ-ผาอกม้าธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นน้ำแพร่หางดงเชียงใหม่เหนือ
595สะพานหินธรรมชาติธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นด่านแม่ละเมาแม่สอดตากตะวันตก
596บ่อเกลือสินเธาว์ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ่อเกลือใต้บ่อเกลือน่านเหนือ
597โปดหมาผีธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสถานนาน้อยน่านเหนือ
598ผาหน่อธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นน้ำปายอำเภอแม่จริมน่านเหนือ
599หมอนหินซ้อนธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเนินเพิ่มนครไทยพิษณุโลกกลาง
600ลานหินแตกธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเนินเพิ่มนครไทยพิษณุโลกกลาง
601ลานหินปุ่มธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเนินเพิ่มนครไทยพิษณุโลกกลาง
602ซุ้มประตูผาเมืองธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลกกลาง
603บ่อเกลือพันปีธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลกกลาง
604ภูเขาหินปะการังธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นต้าผาหมอกลองแพร่เหนือ
605ม่อนเสาหินพิศวง หรือ ม่อนหินกองธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาพูนวังชิ้นแพร่เหนือ
606ลานหินบ้านแป้นธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเวียงต้าลองแพร่เหนือ
607กองแลนธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทุ่งยาวปายแม่ฮ่องสอนเหนือ
608หินไล่ลัวะธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่ลาน้อยแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนเหนือ
609หล่มภูเขียวธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านอ้อนงาวลำปางเหนือ
610ภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู และภูเขาไฟจำป่าแดดธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแม่ทะแม่ทะลำปางเหนือ
611บ่อเหล็กน้ำพี้ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นน้ำพี้ทองแสนขันอุตรดิตถ์กลาง
612ทุ่งหินเทินธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์กลาง
613ช่องกระจกธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ตะวันตก
614โป่งยุบธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสวนผึ้งสวนผึ้งราชบุรีตะวันตก
615หุบป่าตาดธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทุ่งนางามลานสักอุทัยธานีกลาง
616หินเทิน/ยอดเขาคิชฌกูฎ /เขาพระบาทพลวงธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นพลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรีตะวันออก
617เขาชีจรรย์ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบางเสร่สัตหีบชลบุรีตะวันออก
618หินเจดีย์สมองธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแก่งดินสอนาดีปราจีนบุรีตะวันออก
619ละลุธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นทัพราชตาพระยาสระแก้วตะวันออก
620สุสานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือ
621รอยเท้าไดโนเสาร์ภูแฝกธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์ตะวันออกเฉียงเหนือ
622หินช้างสีธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นโคกงามบ้านฝางขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
623คำโพนธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นโคกงามบ้านฝางขอนแก่นตะวันออกเฉียงเหนือ
624ประตูโขลง หรือ ซุ้มประตูหินธรรมชาติธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้วยต้อนเมืองชัยภูมิชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
625หินปราสาทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้วยต้อนเมืองชัยภูมิชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
626มอหินขาวธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นท่าหินโงมเมืองชัยภูมิชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
627ป่าหินงาม (ชัยภูมิ)ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นบ้านไร่เทพสถิตชัยภูมิตะวันออกเฉียงเหนือ
628ลานสาวคอยธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาแกนาแกนครพนมตะวันออกเฉียงเหนือ
629ภูทอกน้อยธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาแสงศรีวิไลบึงกาฬตะวันออกเฉียงเหนือ
630ภูสิงห์ (หินสามวาฬ)ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาสิงห์ศรีวิไลบึงกาฬตะวันออกเฉียงเหนือ
631ลานหินตัดธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปราสาทบ้านกรวดบุรีรัมย์ตะวันออกเฉียงเหนือ
632เต่าหินธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือ
633ผาเทิบธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือ
634ผาอูฐธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารตะวันออกเฉียงเหนือ
635หินสี่ทิศธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแสงภานาแห้วเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
636รอยเท้าไดโนเสาร์ภูหลวงธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นท่าศาลาภูเรือเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
637ลานพระศรีนครินทร์ (องค์พระพุทธเมตตา)ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นศรีฐานภูกระดึงเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
638สวนหินผางามธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปวนพุหนองหินเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
639หินกวยหล่อธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นแสงภานาแห้วเลยตะวันออกเฉียงเหนือ
640ปราสาทหินภูเพ็กธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนครตะวันออกเฉียงเหนือ
641หามต่างธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นโคกม่วงโนนสังหนองบัวลำภูตะวันออกเฉียงเหนือ
642ภูหินด่างธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นห้วยข่าบุณฑริกอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
643ลานหินห้วยสูบธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาคำศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
644สามพันโบกธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเหล่างามโพธิ์ไทรอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
645เสาเฉลียงคู่ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
646เสาเฉลียงใหญ่ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นสำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
647หินเต่าชมพระจันทร์ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานีตะวันออกเฉียงเหนือ
648ป่าทุ่งเตียวธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นคลองท่อมเหนือคลองท่อมกระบี่ใต้
649ซุ้มหินชายฝั่งหาดทรายแดงธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นหาดทรายรีเมืองชุมพรชุมพรใต้
650ถ้ำเล-เขากอบธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นเขากอบห้วยยอดตรังใต้
651เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงายธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปากน้ำละงูสตูลใต้
652ปราสาทหินพันยอดธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่นปากน้ำละงูสตูลใต้

พันธกิจ

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet diam neque pulvinar ac tellus non. Nulla lectus tincidunt gravida elementum vel id gravida bibendum volutpat. Sed vitae ornare id sed dui quisque accumsan vel. Pulvinar aliquam nunc sed turpis odio risus. Elit turpis id scelerisque placerat.

ค่านิยมองค์กร

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Amet diam neque pulvinar ac tellus non. Nulla lectus tincidunt gravida elementum vel id gravida bibendum volutpat. Sed vitae ornare id sed dui quisque accumsan vel. Pulvinar aliquam nunc sed turpis odio risus. Elit turpis id scelerisque placerat.