ขอบคุณสำหรับการชำระเงิน

ขอบคุณสำหรับการชำระเงินให้กับ

Thai Wellness and Travel

เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อให้อีกครั้ง ภายใน 2-3 วันทำการ