มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai’s Memories

มนต์ฮัก รักษ์เวียง Chiang Mai's Memories

รับฟังเสวนาเรื่องประวัติศาสตร์กำแพงเมือง-คูเมือง หัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮักษา อู้จ๋า อนาคตกำแพงเวียงเจียงใหม่” รวมทั้งชมนิทรรศการกำแพงเมืองเชียงใหม่ กิจกรรมสาธิตหัตถกรรมท้องถิ่นล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภาพถ่าย Unseen เมืองเชียงใหม่ และการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เดินกาดหมั้วและชิมอาหารพื้นเมือง และอื่น ๆ อีกมากมาย 

ภายในงานมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับกำแพงเมือง-คูเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮักษา อู้จ๋า อนาคตกำแพงเวียงเชียงใหม่” กิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองเชียงใหม่ นิทรรศการต่าง ๆ กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมล้านนา กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา รวมถึงศิลปะการแสดงร่วมสมัย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศงานพิธีเปิด “มนต์ฮัก รักษ์เวียง ”