จองกิจกรรม

1,000 ฿/คน

Clear dates

Additional information

Activities (กิจกรรม)

ทุกกิจกรรม (All activities), ธรรมชาติ (Nature), ศิลปะ&วัฒนธรรม (Art & Culture), สายบุญ (Merit)

Duration (ระยะเวลา)

4 ชั่วโมง – 1 วัน (Hours – day), ทุกช่วงเวลา (At all times)

Group (กลุ่มเหมาะสม)

ทุกกลุ่ม (Every group), ผู้สูงอายุ (Elderly)

Side (ภาค)

ทุกภาค (All regions), ภาคกลาง (Central)

Price range (ช่วงราคา)

1,000 – 5,000 บาท (Bath), ทุกช่วงราคา (Every price range)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทัวร์ประวัติศาสตร์อยุธยา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ทัวร์ประวัติศาสตร์อยุธยา

ทุกวัน
1 วัน

จุดเด่น

การเดินทางย้อนเวลาสู่เมืองหลวงเก่าซึ่งปัจจุบันกลายเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

ทัวร์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ นี้จะพาคุณไปเยี่ยมชมวัดพุทธพิเศษที่มีลักษณะเหมือนโบสถ์สไตล์ยุโรปบนเกาะเล็กๆ ตามด้วยการนั่งเรือหางยาวไปอยุธยา ล่องเรือสิ้นสุดที่วัดพนัญเชิงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระนั่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด

รับประทานอาหารกลางวันแบบไทยแสนอร่อยริมแม่น้ำ ตามด้วยการเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

เยี่ยมชมซากวัดแบบเขมรอันงดงามอย่างวัดไชยวัฒนาราม

ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ​

 • ทัวร์ส่วนตัวสำหรับเยี่ยมชมไฮไลท์ประวัติศาสตร์เมืองหลวงเก่าแก่อย่างพระนครศรีอยุธยา ต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของชาวไทย
 • สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวไทย เพลิเพลินกับการเดินทางทั้งทางบกและทางน้ำ

สิ่งที่รวมและไม่รวม​

ไกด์และคนขับรถส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายรถมินิแวนบริการและค่าเรือหางยาว

ค่าเข้าสถานที่

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง: ค่าน้ำมัน, ค่าผ่านทาง, ค่าเข้าสถานที่

ของว่าง น้ำดื่ม

มื้ออาหร เช้า, กลางวัน, เย็น

ที่พัก

รายละเอียดกิจกรรม​

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 • เริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพด้วยรถตู้พรีเมี่ยม เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงอ.บางพระ เพื่อเยี่ยมชมวัตินิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
 • ลงเรือหางยาวล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปตามทางเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ แวะทานข้าวที่ร้านอาหารท้องถิ่นริมน้ำ
 • แวะเยี่ยมชมสถานที่อุทยานประวัติศาตร์อยุธยา ที่ถูก UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก, วัดมหาธาตุ, วัดโลกยสุธา, วัดพระศรีสรรเพชญ์และวัดไชยวัฒนาราม
 • เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจอง​

 • การจองทัวร์

ท่านสมาชิกต้องจองและชำระเงินก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ให้ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้น ๆ

1. เปลี่ยนจากวัดอรุณด้วยการเดินเล่นไปตามถนนเยาวราชเพื่อสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นในย่านที่เก่าแก่และน่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ คุณจะยังคงมองเห็นวัดอรุณได้จากเรือหางยาว

2. เพิ่มพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชม เราจะเริ่มประมาณ 8.00 น.

 • จุดรับ-ส่งรถตู้บริการ

สามารถนัดรับที่โรงแรมของผู้ใช้บริการ

 • การติดต่อกับทางบริษัทฯ

สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกเหนือเวลาทำการสามารถติดต่อผ่านอีเมลล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม

1. ยกเลิกทัวร์ล่วงหน้า 30 วันขึ้นไปก่อนวันทัวร์ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50% น้อยกว่า 30 วัน ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% ไม่แสดงตัว ไม่คืนเงิน
2. บริษัทไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติด้านการทำความสะอาดและความปลอดภัย​

 • ยานพาหนะถูกฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ
 • มีเจลล้างมือให้นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • พนักงานฉีดวัคซีนโควิดทุกคน และวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ที่ตั้งกิจกรรม​

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

196 หมู่ที่ 4 ถนน คลองท่อ ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

จุดนัดพบ​

Hotel Pickup
(for option with Hotel Pickup) Bangkok, ไทย

แท็ก

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

ทริปแนะนำ

3,999 ฿