จองกิจกรรม

1,000 ฿/คน

Clear dates

Additional information

Activities (กิจกรรม)

ทุกกิจกรรม (All activities), ธรรมชาติ (Nature), ศิลปะ&วัฒนธรรม (Art & Culture), สายบุญ (Merit)

Duration (ระยะเวลา)

2 วัน (Days), ทุกช่วงเวลา (At all times)

Group (กลุ่มเหมาะสม)

ทุกกลุ่ม (Every group), ผู้สูงอายุ (Elderly)

Side (ภาค)

ทุกภาค (All regions), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern)

Price range (ช่วงราคา)

5,001 – 10,000 บาท (Bath), ทุกช่วงราคา (Every price range)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สายมู…นาคี “ชมพระอาทิตย์ขึ้น” 2 วัน 1 คืน – อุดรธานี”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สายมู…นาคี “ชมพระอาทิตย์ขึ้น” 2 วัน 1 คืน – อุดรธานี

 • วันทำการ :
ทุกวัน
 • ระยะเวลา :
3 วัน
 • สถานที่ :
ยูนิไทย ทราแวล

จุดเด่น

สายมูต้องไม่พลาด ครบทุกสถานที่อธิษฐานเพื่อความสมปารถนา พร้อมทั้งชมทิวทัศน์ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตก ชมความสวยงามของธรรมชาติ ในจังหวะที่ดีที่สุด

จองได้ล่วงหน้า 1 วัน

จ่ายครบจบในที่เดียว

ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ​

 • ชมทัศนียภาพของอุทยานหินสามวาฬ จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
 • ประวัติความเป็นมาของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ป่าคำชโนด ศาลเจ้าปู่อือลือ
 • รู้จักกับผลผลิตท้องถิ่น อาทิ ผลไม้และผักสด และขนมหวานแบบดั้งเดิม พร้อมซื้อของฝากที่ระลึก ซึ่งผลิตโดยคนท้องถิ่น
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและเส้นทางธรรมชาติตลอดการเดินทางสักการะ

สิ่งที่รวมและไม่รวม​

ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ : สุวรรณภูมิ – อุดรธานี – สุวรรณภูมิ)

ค่ารถตู้พร้อมคนขับ (Private : ไม่มีการ Join รถตู้)

ค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน : นอนห้องละ 2 – 3 ท่าน : ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่พัก หากที่พักเต็มทางทัวร์จะจัดที่พักให้ในระดับเทียบเท่า

ค่าเรือไปเกาะดอนโพธิ์ + ค่าธรรมเนียมเหยียบเกาะ

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

ค่าน้ำมันรถตู้ : จ่ายตามจริงที่หน้างาน

ค่าไกด์นำเที่ยวในโปรแกรมวันที่ 2 (ถ้าต้องการ)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

รายละเอียดกิจกรรม​

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

1. วันที่ 1 : เดินทางพบกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 05.00 น.-ท่าอากาศยานอุดรธานี
คำชะโนด-ศาลเจ้าปูศรีสุทโธ
วัดภูทอก-สะพานไม้ภูเขาที่โดดเดี่ยว
อุทยานหินสามวาฬ-ชมพระอาทิตยน์ตกหินสามวาฬ
2. วันที่ 2 : ชมพระอาทิตย์ขึ้นถ้ำนาคี-ศาลปู่อือลือ-เกาะดอนโพธิ์-ท่าอากาศยานอุดรธานี-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถ้ำนาค-เดินป่าเส้นทางธรรมชาติสายธรรม-สายพญานาค
ศาลเจ้าปู่อือลือ-สักการะหลวงปู่อือลือ
เกาะดอนโพธิ์-เดินทางสู่เกาะด้วยเรือและสักการะบายศรี

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจอง​

 • การนัดหมายการจอง

  กรุณาจองคิวรักษาอย่างน้อย 7 วัน

  สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. –20.00 น.

  • จองบริการผ่านทางโทรศัพท์ : 0869148888
  • จองบริการผ่านไลน์ส่วนตัว : @thaiwellness
  • จองบริการผ่าน facebook : Thaiwellness and Travel
  • จองผ่านบุคคล : 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม

1. ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็นแพ็กเกจราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ
สภาพอากาศ, การนัดหยุดงาน, การปฏิวัติ หรืออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผู้จัดจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
3. ขอสงวนสิทธิ์ราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติจะมีการคำนวนราคาใหม่

รายการทัวร์นี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติด้านการทำความสะอาดและความปลอดภัย​

 • ยานพาหนะถูกฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ
 • มีเจลล้างมือให้นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • พนักงานฉีดวัคซีนโควิดทุกคน และวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ที่ตั้งกิจกรรม​

คำชะโนด วังนาคินทร์ อุดรธานี

บ้านเลขที่ 64 หมู่ 11 ตำบล บ้านม่วง อำเภอ บ้านดุง อุดรธานี 41190

จุดนัดพบ​

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

แท็ก

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย