จองกิจกรรม

1,000 ฿/คน

Clear dates

Additional information

Activities (กิจกรรม)

ทุกกิจกรรม (All activities), บำบัดรักษา (Therapeutic), ศิลปะ&วัฒนธรรม (Art & Culture), สปา&นวด (Spa & Massage)

Duration (ระยะเวลา)

1 – 4 ชั่วโมง (Hours), ทุกช่วงเวลา (At all times)

Group (กลุ่มเหมาะสม)

ทุกกลุ่ม (Every group), ผู้จำเป็นต้องใช้วีลแชร์ (Wheelchair), ผู้สูงอายุ (Elderly)

Side (ภาค)

ทุกภาค (All regions), ภาคเหนือ (North)

Price range (ช่วงราคา)

1,000 – 5,000 บาท (Bath), ทุกช่วงราคา (Every price range)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ออฟฟิศซินโดรมจบที่นวคลินิก”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ออฟฟิศซินโดรมจบที่นวคลินิก

ทุกวัน
1-2 ชั่วโมง
นวคลินิกการแพทย์แผนไทย

จุดเด่น

ท่านจะได้รับการนวดรักษาจากแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวิชาชิพ

ท่านจะได้รับประสบการณ์การนวดรักษาที่แตกต่างตามอย่างที่ท่านค้นหามานาน

ปัญหาออฟฟิศซินโดรมของท่านจะหมดไปอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน

 

 

ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ​

  • ท่านจะได้รับประสบการณ์การรักษาที่แตกต่างออกไปจากที่เคยเจอ
  • ท่านจะได้รับการดูแลดุจคนในครอบครับไม่เหมือนการมารักษาเหมือนมาหาคนที่คุ้นเคย
  • ท่านจะได้รับการดูแลบำบัดอย่างจริงจังไม่เลี้ยงไข้

สิ่งที่รวมและไม่รวม​

สามารถเปลี่ยนแพคเกจได้

มีทางขึ้นของรถเข็น

บริการรับ-ส่ง

อาหารหรือเครื่องดื่มระหว่างการรับบริการ

รายละเอียดกิจกรรม​

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อกำหนดจุดรักษาได้ตรงตามต้องการ

ท่านจะได้รับการการนวดรักษาจากแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพและการนวดรักษาอาการออฟฟิตซฺนโดรมได้ตรงจุด

 

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจอง​

  • การนัดหมายการจอง

กรุณาจองคิวรักษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงที่ 0622781007

หรือผ่านแอพลิเคชั่นไลน์

  • การติดต่อกับทางบริษัทฯ

สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. –20.00 น.

  • เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม

หากต้องการเลื่อนการจองต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติด้านการทำความสะอาดและความปลอดภัย​

  • ทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าทุกรายหลังการรักษา
  • วัดชิพจรและความดันก่อนการรักษาทุกครั้ง
  • มีการชักประวัติและประเมินอาการทุกครั้งก่อนการรักษา
  • พนักงานฉีดวัคซีนโควิดทุกคน และวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ที่ตั้งกิจกรรม​

นวพรคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

โครงการเดอะฟิวชั่นเอส เลขที่99 114 ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50300

จุดนัดพบ​

นวพรคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

โครงการเดอะฟิวชั่นเอส เลขที่99 114 ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ 50300

แท็ก

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

ทริปแนะนำ

3,500 ฿