จองกิจกรรม

1,000 ฿/คน

Clear dates

Additional information

Activities (กิจกรรม)

ทุกกิจกรรม (All activities), ธรรมชาติ (Nature), ศิลปะ&วัฒนธรรม (Art & Culture), สายบุญ (Merit)

Duration (ระยะเวลา)

ทุกช่วงเวลา (At all times), มากกว่า 2 วัน (More than 2 days)

Group (กลุ่มเหมาะสม)

ทุกกลุ่ม (Every group), ผู้สูงอายุ (Elderly)

Side (ภาค)

ทุกภาค (All regions), ภาคกลาง (Central), ภาคตะวันตก (Western), ภาคเหนือ (North)

Price range (ช่วงราคา)

5,001 – 10,000 บาท (Bath), ทุกช่วงราคา (Every price range), มากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป (More than 10k baht)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ทริปประวัติศาสตร์จากกรุงเทพถึงเชียงราย”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ทริปประวัติศาสตร์จากกรุงเทพถึงเชียงราย

 • วันทำการ :
ทุกวัน
 • ระยะเวลา :
1 สัปดาห์
 • สถานที่ :
ควอลิตี้ ไทย ไกด์

จุดเด่น

ชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์สำคัญช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเมืองหลักทางประวัติศาสตร์ฝั่งเหนือ กาญจนบุรี-สุโขทัย-เชียงใหม่

สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตต้นกำเนิดการค้าขายแลกเปลี่ยนระหวางประเทศจนเกิดชุมชนทางการค้า แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ

สัมผัสจุดสูงสุดแห่งประเทศไทย ยอดดอยอินทนนท์-นำตก-เส้นทางเดินป่าอ่างกา

ประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ​

 • เที่ยวชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ตามจังหวัดหลักของประเทศไทย เพลิดเพลินกับบรรยากาศและรับทราบประวัติความเป็นมาที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นจุดหมายสำคัญช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ จุดค้าขายพรมแดนที่สำคัญระหว่างประเทศทางภาคเหนือ

สิ่งที่รวมและไม่รวม​

บริการไกด์พูดภาษาอังกฤษเป็นแผนการเดินทาง

ค่าเข้าชมและกิจกรรมทั้งหมดตามกำหนดการเดินทาง

ค่าที่พักตามกำหนดการเดินทาง

น้ำดื่มบรรจุขวด

การประกันภัยอุบัติเหตุ

กิจกรรมเสริมและอาหารบางมื้อ

ค่าที่พักวันสุดท้าย

ค่าธรรมเนียมเที่ยวบินหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกำหนดการเดินทาง

ประกันการเดินทาง

ทิปสำหรับ

รายละเอียดกิจกรรม​

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

วันที่ 1 กรุงเทพ-เรียนรู้มวบไทย-หรือประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชนในกรุงเทพด้วยรถตุ๊กตุ๊ก
วันที่ 2 เดนทางสู่กาญจนบุรี-น้ำตกเอราวัณ-สะพานข้ามแม่น้ำแคว
งันที่ 3 เดินทางผ่านเมืองหลัก กาญจนบุรี-นครสวรรค์-สุดขทัย
วันที่ 4 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและหมู่บ้านนักท่องเที่ยว
วันที่ 5 เดินทางจากสุโขทัน-เชียงใหม่
วันที่ 6 ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 เชียงใหม่-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-เส้นทางเดินป่าอ่างกา-น้ำตกวชิรธาร
วันที่ 8 เดินทางจากเชียงใหม่สู่เชียงราย-สามเหลี่ยมทองคำ
วันที่ 9 เดินทางจากเชียงรายสู่เชียงใหม่ผ่านพระธาตุผาเงา-ด่านแม่สาย

 

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนจอง​

 • บันทึกข้อมูลการจองและรอทางบริษัทคอนเฟิร์มราคากลับ (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนและกำหนดการ, กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
 • เพื่อยืนยันการจอง ลูกค้าจะต้องวางเงินมัดจำ 50% ล่วงหน้า 45 วันก่อนวันทัวร์ ส่วนที่เหลือจะต้องชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนวันทัวร์
 • เด็กต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 คน
 • การติดต่อกับทางบริษัทฯ

สามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ คือ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 น. –20.00 น.

 • จองบริการผ่านทางโทรศัพท์ : 0869148888
 • จองบริการผ่านไลน์ส่วนตัว : @thaiwellness
 • จองบริการผ่าน facebook : Thaiwellness and Travel
 • จองผ่านที่ตั้งบริษัท 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม

ยกเลิกทัวร์ล่วงหน้า 30 วันขึ้นไปก่อนวันทัวร์ ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50% น้อยกว่า 30 วัน ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% ไม่แสดงตัว ไม่คืนเงิน

บริษัทไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งก็ตามรายการนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติด้านการทำความสะอาดและความปลอดภัย​

 • ห้องสปาถูกฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทมีนโยบายการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันเป็นประจำ
 • มีเจลล้างมือให้ลูกค้าตลอดการบริการ
 • พนักงานฉีดวัคซีนโควิดทุกคน และวัดอุณหภูมิพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ที่ตั้งกิจกรรม​

สยามพารากอน, 991 ถ. พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จุดนัดพบ​

สยามพารากอน
(กรณีไมไ่ด้นัดพบที่โรงแรม) 991 ถ. พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แท็ก

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

ทริปแนะนำ

3,999 ฿